Statistik

Statistiken är hämtad från datamappen Datamapp
Urval: Personer med alla valda flaggor Ingers släkt
Statistiken gjord den: 2023-03-06 18:43:52

Genealogi startsida

Antal personer

Kategori Totalt Män Kvinnor Okänt Odefinierat
Antal personer 458 222 (48,5%) 236 (51,5%) 0 (%) 0 (%)

Antal barn per person

Barn Antal Andel %
0 288 62,9%
1 76 16,6%
2 21 4,6%
3 16 3,5%
4 13 2,8%
5 7 1,5%
6 7 1,5%
7 6 1,3%
8 8 1,7%
9 2 0,4%
10 2 0,4%
11 4 0,9%
12 4 0,9%
13 2 0,4%
14 0 0%
15 2 0,4%
Fler 0 0%

Medelålder

Längst livslängd 96,6
Medellivslängd 54,8
Medellivslängd för personer som blivit minst 15 år 67
Medelålder vid första barnet 29,2
Medelålder vid första giftet 26,3

Livslängd

Ålder Antal Andel %
0-5 23 16%
6-10 3 2,1%
11-15 1 0,7%
16-20 4 2,8%
21-25 1 0,7%
26-30 1 0,7%
31-35 5 3,5%
36-40 4 2,8%
41-45 1 0,7%
46-50 3 2,1%
51-55 7 4,9%
56-60 10 6,9%
61-65 6 4,2%
66-70 10 6,9%
71-75 16 11,1%
76-80 19 13,2%
81-85 14 9,7%
86-90 11 7,6%
91-95 4 2,8%
96-100 1 0,7%
100- 0 0%

Antal relationer per person

Relationer Antal Andel %
0 232 50,7%
1 216 47,2%
2 10 2,2%
3 0 0%
4 0 0%
Fler 0 0%

De 10 vanligaste namnen

Förnamn män Förnamn kvinnor Efternamn
Jonas (21) Anna (26) Markusson (34)
Erik (20) Brita (22) Jonsson (28)
Johan (15) Maria (21) Nilsson (20)
Nils (14) Kristina (14) Persson (20)
Anders (13) Margareta (14) ) (18)
Olof (10) Elisabeth (12) Andersson (15)
Lars (9) Katarina (10) Bisting (15)
Eric (7) Stina (9) Melander (13)
Per (7) Inga (8) Molund (13)
Jan (4) Cajsa (7) Marcusson (11)