Asplund

Asplund, Ärla (D)

Ca 8,1 km SO om Ärla."I husförhörslängden år 1820 finns följande antecknat:Stålrå är ett gott Hemman.Om Asplund: Detta hemman är af Hans Excellens Herr Baron Klinkowström år 1818 i September månad försålt till Hospitalssysslomannen i Nyköping för 3500 Rdr Banco. Har tillika Landskommunal Charactär. Denne Hedersman underlåter visserligen icke att efterhand med Byggnad och vidare försätta Hemm. på goda fötter. När man på vägen från Sjöändan till Ahlkärr kommer ett godt stycke på andra sidan om Qvarntorp, så går vägen till Stålråd åt höger, men han är ganska svår och inftraficable. Samt bör verkeligen i stånd sättas. H.Hr Landskamreraren påvisades visserligen denna sak, och vägen kan väl bättre adpriteras, men att få honom till 6 alnars bredd är ----- Insorflibilide.Stålråd ligger vid Flättorp-sjön."Enligt Bengt Winbladhs erhållna anteckningar.

Fakta:

Slag av ort Torp
Latitud, Longitud 59°15'33.11", 16°48'25.40"
59.25919, 16.80705
Position RT90: 6571341, 1557150
SWEREF: 6570311, 603030

Länkar:

Google Earth

Släktforskat och sammanställt av Mikael Winbladh. Framställd 2023-01-03 av Mikael Winbladh med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.